The Wild Goose Lake
The Wild Goose Lake

The Wild Goose Lake

A gangster on the run sacrifices everything for his family and a woman he meets while on the lam.

Genre: Crime , Unknown

Actor: Hu Ge , Gwei Lunmei , Liao Fan , Wan Qian , Qi Dao , Huang Jue , Zeng Meihuizi , Zhang Yicong , Chen Yongzhong , Li Zhipeng , Fu Xiaoxian

Director: Diao Yinan

Writer: Diao Yinan

Country: China , France

Release: 2019-12-06

Duration: 113 Min

Quality: HD

Rating: 0

6.4

Rating(1)